ผู้บริหาร

สยามรัฐ กุลประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
การปกครองและดูแลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/10/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 569493
Page Views 703186
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานผู้บริหารและครู
ข่าว,ประกาศ,คำสั่ง,จากโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนที่ 35.2555(แต่งตั้งครูประจำชั้น,ครูที่ปรึกษา/ครูประจำสาระ แก้ไขเพิ่มเติม)
ตามที่ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา   ปีการศึกษา 2555 ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปลามันที่ 26 / 2555  ลงวันที่ 21  มิถุนายน 2555  นั้น ปรากฎว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมเป็นการเฉพาะ  ประกอบกับการแต่งตั้งโยกย้ายครูคืนถิ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดครูและบุคลากรตามภาระงานโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในปีการศึกษานี้อย่างมาก  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมุ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังจัดครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป  จึงขอแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา  ปีการศึกษา  2555  (แก้ไขเพิ่มเติม)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.33 KB
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2555,05:06   อ่าน 5542 ครั้ง